REGULAMIN W TRAKCIE AKTUALIZACJI
 
Regulamin Klanu Polish Offensive ForcesI - Wstęp

Polish Offensive Forces (P.O.F) jest polskim klanem typu single-game a grą bazową jest Warface. Naszym założeniem jest zebranie jak najlepszych graczy z Polskiej społeczności Warface. Regulamin określa zasady panujące w klanie, na stronie i klanowym TeamSpeak'u oraz prawa i obowiązki członków klanu. Każdy klanowicz i rekrut jest zobowiązany do przestrzegania poniższego regulaminu, uczciwego grania, polepszenia swoich umiejętności oraz godne reprezentowanie klanu w grze, jak i na stronach, forach i innych serwisach poświęconych Warface. Regulamin podzielony jest na mniejsze rozdziały opisujące zasady w różnych dziedzinach.
II - Zasady ogólne

Zasady ogólne charakteryzują reguły panujące w klanie i całym serwisie P.O.F. Część z nich ma szczegółowe rozwinięcie w dalszych rozdziałach regulaminu.


 1. Klanem i całym serwisem P.O.F zarządza Administracja, która jest podzielona na odpowiednie rangi, funkcje, obowiązki i uprawnienia. Administracją jak i całym klanem przewodzi Lider.
 2. Będąc w klanie lub akademii gracz akceptuje całą treść regulaminu.
 3. Każdy członek klanu bądź akademii jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu. Za nieprzestrzeganie regulaminu będą wyciąganie konsekwencje. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
 4. Rekrutacja do klanu jest określona wyszczególnionymi warunkami.
 5. Klanowicz może zostać wyrzucony z klanu w określonych przypadkach, w tym za nieprzestrzeganie regulaminu.
 6. Wojny klanowe (CW) rozgrywane są przez P.O.F na określonych zasadach.
 7. W klanie istnieją sub-sekcje (teamy), którymi zajmują się wyznaczeni do tego Prowadzący.
 8. Będąc członkiem Klanu POF gracz zobowiązany jest do grania rozgrywek Klanowych (Typu ESL) w gronie Klanowym. Zakazane jest uczestniczenie w rozgrywkach turniejowych jakiegokolwiek typu w drużynie innej niż Klanowej.
 9. Klan posiada prywatny serwer TeamSpeak 3 pod adresem pof-team.com.
 10. Klan posiada prywatną witrynę internetową pod adresem http://pof-team.com/. Regulamin strony i prawa autorskie są dostępne pod adresem http://pof-team.com/index.php?site=imprint
 11. Podczas rozgrywek przebywamy na klanowym TS'ie. Staramy porozumiewać się w taki sposób, by uniknąć chaosu, który przeszkadza podczas gry. Do luźnych rozmów są stworzone osobne kanały.
 12. Każdy członek klanu jest zobowiązany do grania fair-play. Gracz P.O.F nie korzysta z hack'ów, cheat'ów, makr na myszce, bugów w grze lub innych wspomagaczy.
 13. Wszelkie błędy w grze powinny być zgłaszane na forum lub do supportu Warface.
 14. Każdy klanowicz jest zobowiązany do szanowania pozostałych członków klanu.
 15. Wymagane jest respektowanie zdania oraz opinii osób wyższych rangą w klanie.
 16. Każdy członek klanu winien jest udzielenia pomocy innemu klanowiczowi.
 17. Wszyscy gracze spoza klanu, z innymi klanami włącznie, bez względu na to skąd pochodzą i jak się zachowują powinni być szanowani przez członków P.O.F.
 18. Każde złe zachowanie lub nadużycie graczy w grze Warface powinno być zgłaszane poprzez funkcję zgłoś w grze.
 19. Każdy członek klanu ma prawo wnieść skargę na innego klanowicza.
 20. Klanowicze zawsze mają pierwszeństwo w grze, jeśli gramy z randomami.
 21. W przypadku dłuższej nieobecności jest wymagane poinformowanie o tym fakcie na forum w dziale nieobecności.

 


III – Administracja

 

Ten rozdział określa zadania i rangi Administracji klanu. Administracja zarządza klanem Polish Offenisve Forces i ma bezpośredni wpływ na wszelkie decyzje dotyczące klanu i jego działalności. Administracja organizuje zebrania klanowe, które odbywają się na klanowym TeamSpeak'u. Podczas trwania zebrania każdy z klanowiczy może zaproponować zmiany i nowe pomysły oraz wyrazić swoją opinię na temat tego, co dzieje się w klanie. Zebrania są ogłaszane z wyprzedzeniem na forum klanowym. W skład Administracji wchodzą poniższe rangi i osoby przypisane do nich.

 

§ 1. Lider.

Przewodzi klanem i pełni funkcję reprezentatywną. Podejmuje kluczowe decyzje odnośnie życia i przyszłości klanu. Współpracuje ze wszystkimi szczeblami i aktywnie uczestniczy w wybieraniu osób na odpowiednie stanowiska. Rozwiązuje ciężkie konflikty w klanie i poza nim. Lider może być tylko jeden.


Obecnie na stanowisku: Sowa

 1. Posiada prawo veta oraz ostateczne zdanie we wszystkich możliwych sytuacjach.
 2. Ustala w jakich ligach i turniejach klan będzie brał udział.
 3. Ma prawo przyjęcia lub wyrzucenia gracza z klanu bez podawania przyczyny.
 4. Ma obowiązek rozstrzygać konflikty w Klanie i poza nim.
 5. Ma prawo do wysunięcia kary członkom klanu za złamanie regulaminu.
 6. Ma prawo awansować lub degradować członków.
 7. Jeżeli sytuacja tego wymaga, może ominąć zasady regulaminu.
 8. Ma możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie lub w klanie.
 9. Może zlecić pracę do wykonania gronu Administracyjnemu i innym Członkom Klanu.
 10. Ma prawo do zawiązania sojuszu lub współpracy z innymi klanami.
 11. Może organizować eventy klanowe.
 12. Ma prawo do wyrzucenia nieproszonych gości lub łamiących regulamin klanowiczy z klanowego TeamSpeak'a.

 

§ 2. Vice Lider.

Jest wybierany przez Lidera. Pełni funkcję reprezentatywną. Jest prawą ręką Lidera klanu. W przypadku nieobecności Lidera przejmuje jego obowiązki. Podejmuje kluczowe decyzje odnośnie życia i przyszłości klanu. Współpracuje ze wszystkimi szczeblami i aktywnie uczestniczy w wybieraniu osób na odpowiednie stanowiska. Rozwiązuje ciężkie konflikty w klanie i poza nim. Może być dwóch Vice Liderów.


Obecnie na stanowisku: Ciastko, Sugarun.

 1. Ustala w jakich ligach i turniejach klan będzie brał udział po konsultacjach z Liderem.
 2. Ma prawo przyjęcia gracza po wykonaniu testu sprawności.
 3. Może wyrzucić gracza z klanu po konsultacjach z Liderem.
 4. Ma prawo do wysunięcia kary członkom klanu za złamanie regulaminu.
 5. Ma obowiązek rozstrzygać konflikty w Klanie i poza nim.
 6. Ma prawo awansować lub degradować członków klanu.
 7. Uczestniczy w wybieraniu Prowadzących przy akceptacji Lidera.
 8. Ma możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie lub w klanie po konsultacjach z Liderem.
 9. Może zlecić pracę do wykonania Prowadzącym i innym Członkom Klanu.
 10. Ma prawo do zawiązania sojuszu lub współpracy z innymi klanami.
 11. Może organizować eventy klanowe.
 12. Ma prawo do wyrzucenia nieproszonych gości lub łamiących regulamin Klanowiczy z klanowego TeamSpeak'a.

 

hide § 3. Oficer.

Jest wybierany przez Lidera i Vice Liderów. Pełni funkcję reprezentatywną. Współpracuje z Liderem i Vice Liderami. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących klanu oraz w wybieraniu osób na stanowiska. Dba o wizerunek klanu. Ma obowiązek utrzymywać porządek i spokój w obrębie klanu oraz nie dopuszczać do konfliktów między innymi klanami. Jednocześnie może być dwóch Oficerów.


Obecnie na stanowisku: maverick1920.

 1. Może przeprowadzić test sprawnościowy na Rekrutach.
 2. Ma prawo do wysunięcia kary i konsekwencji członkom klanu za złamanie regulaminu po konsultacjach z Vice Liderem.
 3. Może organizować eventy klanowe.
 4. Może zawierać sojusze lub współpracę z innymi klanami po konsultacjach z Vice Liderem.
 5. Ma obowiązek udzielić wszelkiej pomocy członkom klanu.
 6. Ma prawo do wyrzucenia nieproszonych gości lub łamiących regulamin klanowiczy z klanowego TeamSpeak'a.

IV - Rangi klanowe

 

Rozdział opisujący rangi w klanie nie wchodzące w skład Administracji. Reguluje prawa członków klanu na poniższych stanowiskach.

 

hide § 1. Prowadzący.

Jest wybierany przez Administrację. Zajmuje się administracją w obrębie swojej sub-sekcji (teamu). Przejmuje odpowiedzialność za sukcesy i porażki klanu w event'ach, turniejach i innych rozgrywkach. Ma obowiązek właściwego podpięcia teamu na ESL pod  P.O.F.


Obecnie na stanowisku:

 1. Ma możliwość tworzenia 8 osobowych drużyn na mecze ESL'owe oraz inne rozgrywki i turnieje.
 2. Ma możliwość organizowania treningów według potrzeb.
 3. Ma prawo wyrzucić gracza (członka klanu) ze swojego teamu.
 4. Może wybrać swojego zastępcę.
 5. Może ustanowić wewnętrzny regulamin swojej sub-sekcji, jeśli nie odbiega od regulaminu klanowego.

 

hide § 2. Opiekun.

Jest odpowiedzialny za pomoc rekrutom we wdrążeniu się w zasady i życie Klanu. Jest łącznikiem między Akademią a Klanem oraz przekazuje Administracji informacje na temat graczy w Akademii. Jednocześnie może być trzech Opiekunów.


Obecnie na stanowisku:
 1. Może organizować proste, małe eventy dla graczy w Akademii.
 2. Ma prawo do organizowania treningów dla rekrutów.
 3. Ma prawo do wyrzucenia nieproszonych gości lub łamiących regulamin rekrutów z klanowego TeamSpeak'a.
 4. Ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom znajdującym się w Akademii.

V - Zasady P.O.F w grze Warafce
 
Rozdział poświęcony zasadom P.O.F, które zawsze były fundamentem renomy Klanu. Określa zasady fair-play gracza P.O.F.
 
 1. Kategorycznie zakazane jest używanie granatów obalających cry war.
 2. Zakazane jest używanie snajperek typu auto oraz semi-auto. Wyjątkiem jest, gdy gracz wykonuje misję lub inne zadanie event'owe w grze.
 3. Zakazane jest używanie Granede Launcher'a (GL)
 4. Zakazane jest używanie VPN
 5. Zakazane jest używanie bugów w grze typu smoke bug.

 
VI - Zasady organizowania Wojen Klanowych (CW)

 

Rozdział regulujący zasady organizowania oraz rozgrywania Wojen Klanowych (CW) przez klan Polish Offensive Forces.

 1. Wojny Klanowe 4v4, 5v5 oraz 6v6 mogą być rozgrywane tylko i wyłącznie w obecności Dowódcy CW.
 2. Podczas trwania event'ów z podwójnymi/potrójnymi punktami klanowymi, za pozwoleniem Administracji, CW mogą grać wszyscy członkowie klanu.
 3. Wojny Klanowe 2v2 oraz 3v3 mogą być rozgrywane przez każdego członka klanu, bez potrzeby obecności Dowódcy CW.
 4. Zakazane jest rozgrywanie meczy CW 7v7 oraz 8v8
 5. Drużynę na mecz CW dobiera Dowódca CW.
 6. Drużyna musi się składać z Graczy CW i ewentualnie jednej osoby spoza grupy, dobranej za zgodą Dowódcy CW.
 7. Mecz CW jest prowadzony przez Dowódcę CW lub osobę przez niego wybraną.
 8. Podczas rozgrywania CW jest obowiązek przebywania i porozumiewania się na klanowym TeamSpeak'u.
 9. W czasie grania meczu CW wymagane jest porozumiewanie się w taki sposób, by nie powodować chaosu i zamieszania, który przeszkadza podczas gry i uniemożliwia sprawne działania.
 10. Wymagana jest uczciwa i honorowa gra.
 11. Wymagane jest akceptowanie zasad i próśb dotyczących ekwipunku lub broni.
 12. Wymagane jest poważne traktowanie rozgrywki oraz uzyskanie jak najlepszego wyniku bez względu na to, kim jest przeciwnik.
 13. Kategorycznie zakazane jest tzw. rage quit.
 

VII - Sub-sekcje

Rozdział opisujący reguły Sub-sekcji. Sub-sekcje to drużyny reprezentujące klan w różnego rodzaju rozgrywkach. W każdej sekcji wybierany jest Prowadzący, który dobiera sobie zastępcę. Zadaniem tych sekcji jest jak najlepsze reprezentowanie klanu na arenie międzynarodowej gry Warface. W większej mierze zasady rozgrywek są takie same jak te dotyczące CW. Oprócz tego Sub-sekcje obowiązują dodatkowe reguły.


§ 1. Reguły Sub-sekcji.
 1. Sub-sekcją zarządza Prowadzący.
 2. Sub-sekcja może posiadać wewnętrzny regulamin, ustalony przez Prowadzącego, jeśli nie odbiega on od głównego regulaminu P.O.F.
 3. Sub-sekcja może prowadzić treningi ustanowione według potrzeb przez Prowadzącego.
 4. Każdy członek sub-sekcji ma obowiązek podchodzić do rozgrywek i treningów z pełnym profesjonalizmem i sumiennością.
 5. Administracja ma prawo wglądu we wszelkie wewnętrzne decyzje sub-sekcji.

§ 2. Usunięcie gracza z Sub-sekcji przez Administrację.

Administracja ma pełne prawo do usunięcia gracza z Sub-sekcji w poniższych przypadkach.


 1. Gracz jest nieaktywny.
 2. Gracz podchodzi do gry w sposób olewający.
 3. Gracz nie bierze udziału w trengingach i rozgrywkach.
 4. Jest za słaby na poważne rozgrywki.

§ 3. Rozwiązanie Sub-sekcji.

Administracja ma pełne prawo do rozwiązania Sub-sekcji w poniższych przypadkach.


 1. Sprawia zbyt wiele problemów organizacyjnych.
 2. Nie wygrywa żadnych meczy.
 3. Nie dostosowywuje się do wymogów. 


 
VIII - Zasady rekrutacji

Ten rozdział określa zasady i warunki rekrutacji nowych graczy do klanu. Polish Offensive Forces jest klanem, który ma w założeniach zebranie najlepszych graczy z Polskiej społeczności Warface. Każda osoba, która chce zasilić oddziały P.O.F ma za zadanie złożyć podanie na stronie klanowej.


§ 1. Warunki rekrutacji.

Aby gracz mógł ubiegać się o miano rekruta, bezwzględnie muszą zostać spełnione poniższe warunki.

 

 1. Gracz musi mieć rocznikowo 18 lat. W przypadku młodszych graczy konieczna jest akceptacja większości członków Klanu.
 2. Gracz musi być Polakiem.
 3. Gracz musi mieć czystą przeszłość w grze Warface, dobrą opinię wśród społeczności Warface i dobre stosunki z klanem P.O.F.
 4. Minimum 300 rozegranych meczy PvP
 5. K/D 1.2, Nie dotyczy klasy medyka.

§ 2. Okres próbny i obowiązki rekruta.

Po pomyślnym rozpatrzeniu podania, gracz otrzymuje rangę rekruta. Od tej pory zaczyna się okres próbny. Jest to czas na to, by zapoznać się z rekrutem, jego umiejętnościami i zachowaniem. Sam rekrut w okresie próbnym ma czas, by poznać członków klanu i zasady, na jakich klan funkcjonuje.


 1. Okres próbny trwa najwyżej jeden tydzień i może zostać przedłużony przez Administrację po uzasadnionej prośbie rekruta.
 2. Podczas okresu próbnego, każdy klanowicz może wyrazić swoją opinię na temat rekruta uzasadniając swoje zdanie.
 3. Rekrut ma obowiązek przestrzegania regulaminu klanowego.
 4. Rekrut ma obowiązek przebywania na klanowym TeamSpeak'u podczas gry.
 5. Rekrut musi wykazywać pełne zaangażowanie w grze.
 6. Rekrut zobowiązany jest do grania z członkami klanu.

§ 3. Test sprawnościowy.

 

Po przyjęciu podania, rekruta czeka test sprawnościowy, polegający na zweryfikowaniu jego umiejętności w grze oraz ocenę jego przydatności w klanie. Po pomyślnym przejściu testu, rekrut zostanie pełnoprawnym członkiem klanu.

 

 1. Okres próbny trwa najwyżej jeden tydzień i może zostać przedłużony przez Administrację po uzasadnionej prośbie rekruta.
 2. Podczas okresu próbnego, każdy klanowicz może wyrazić swoją opinię na temat rekruta uzasadniając swoje zdanie.
 3. Rekrut ma obowiązek przestrzegania regulaminu klanowego.
 4. Rekrut ma obowiązek przebywania na klanowym TeamSpeak'u podczas gry.
 5. Rekrut musi wykazywać pełne zaangażowanie w grze.
 6. Rekrut zobowiązany jest do grania z członkami klanu.

§ 4. Odrzucenie podania.

Administracja może odrzucić podanie każdego gracza. Oprócz tego, podanie zostanie odrzucone na podstawie poniższych reguł:


 1. Warunki rekrutacji nie zostaną spełnione.
 2. Podanie jest niezgodne z prawdą.
 3. Gracz nie posiada dobrej opinii wśród społeczności Warface i klanie.
 4. Gracz korzysta ze wspomagaczy takich jak: cheat'y, hack'i, makra.
 5. Gracz nie jest Polakiem. Znajomość języka Polskiego nie jest argumentem do wprowadzenia wyjątku.
 6. Rekrut zaprzestał gry, jest nieaktywny bądź zrezygnował z podania.
 7. Rekrut otrzyma negatywne opinie od członków klanu.
 8. Rekrut nie zda lub nie przystąpi do Testu Sprawnościowego.
 9. Po przeprowadzonych testach testujący odrzuci podanie.

Po odrzuceniu podania rekrut może ubiegać się o ponowne przystąpienie do testu najwcześniej miesiąc po teście pierwszym. Jest to jednak drugie, a zarazem ostatnie podejście.